Към съдържанието
меню

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ПРОУЧВАНИЯ И МОНИТОРИНГ

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ


Доклад от проучването


Таблици и графики от обобщените отговори на въпросите от анкетата:


Предложения и препоръки

angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието