Към съдържанието
меню

ВРЪЗКИ

АРХИВ

ПАРТНЬОРИ

БЪЛГАРСКИ ПАРТНЬОРИ:
ОБЛАСТ ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЯМБОЛ, ОБЩИНА ЕЛХОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА; ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ – ЯМБОЛ, ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ЯМБОЛ, ЦЕНТЪР ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ - СОФИЯ, ЦЕНТЪР ЗА ПСИХО СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА - СОФИЯ, ЦЕНТЪР ОТВОРЕН СВЯТ – ХАСКОВО, ЯТПП, СДРУЖЕНИЕ “АЛТЕРНАТИВА 21 ВЕК”, УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "СЛАВЕЙКОВ", УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО "Д-Р П.БЕРОН";  ДОВДЛРГ "Ю.ГАГАРИН"; ПУИ - ЕЛХОВО И Др.

ЧУЖДУСТРАННИ ПАРТНЬОРИ:
ДРУЖЕСТВО ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАДСКИЯ СЪВЕТ –ОДРИН /ТУРЦИЯ/; СДРУЖЕНИЕ ДЕКАТ – КЪРКЛАРЕЛИ /ТУРЦИЯ/; СДРУЖЕНИЕ “НОВИ ПАРДОКС” – ЛЮБЛЯНА /СЛОВЕНИЯ/; АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДЕЖИТЕ – КАТАНИЯ /ИТАЛИЯ/; НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ХОРАТА С УМСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ – ТАЛИН /ЕСТОНИЯ/; НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДОБРОВОЛЦИ – КЛУЖ /РУМЪНИЯ/; СДРУЖЕНИЕ “МЛАДЕЖИ БЕЗ ГРАНИЦИ” – МУСЕТЕСТИ /РУМЪНИЯ/.

Държавни институции
МИНИСТЕРСТВА

Министерски съвет на Р България
Електронно правителство
Министерство на външните работи
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на образованието и науката
Министерство на финансите
Министерство на земеделието и горите
Министерство на околната среда и водите
Министерство на икономиката и енергетиката               
Министерство на отбраната
Министерство на вътрешните работи
Министерство на правосъдието
Министерство на транспорта и съобщенията
Министерство на здравеопазването
Министерство на културата
Министерство на администрацията
ДА за младежта и спорта

ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИИ

ДА за закрила на детето
А за професионално обучение
A за социално подпомагане
А за хора с увреждания
Социално Инвестиционен Фонд
А за Малки и Средни  предприятия
А за българите в чужбина
А за чуждестранните инвестиции
Данъци
Национална Агенция по Приходите

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

Централен публичен регистър на НСО
Български институции
Народно събрание
НЦИОМ
Правителство на РБ
Централна Избирателна комисия
ЕСГРАОН
Национален статистически институт
Национален осигурителен институт
Национална служба по заетостта
Сметна палата
Патентно ведомство

Граждански организации

Дружество на психолозите
Център за информация и консултации
Екообщност
Щедро сърце
Фондация за Реформа в местното самоуправление
Програма достъп до информация
Център за нестопанско право
Център за икономическо развитие
Институт Отворено общество
Отворено общество  -Русе
Сдружение Дружба
Евро-български информационен център
Представителство на ЕК в България
Евроинтеграция
Фондация Ресурсен център
Гражданско общество 2002
Фондация Работилница за ГИ
ФПББ
ФПББ- БГ
Асоциация Родители
Фондация АКСЕС
Фондация Лале
Център за изследване на жените  
Програма колкото повече-толкова повече
Институт за социални дейности
Български Хелзинкски комитет
Закрила на детето
Антикорупция
Български портал за развитие
Роми – етноси
Фондация ЖАР
Програма Сократ
Програма достъп до информация
Програма Леонардо
Европейски институции
Спасете децата – България
Фонда за жените

angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието