Към съдържанието
меню

НОВИНИ

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТУНДЖА ИЗПРАТИ СВОЯТ ОТГОВОР
        И Община Тунджа изпрати отговор на направените по проект "Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация" предложения и препоръки. В него, точка по точка, се излага становището и предприетите мерки от община Тунджа относно отправените 6 препоръки.
    Отговорът на община Тунджа може да намерите в сайта на сдружение АНПОРТ - Гражданска платформа - Направени предложения -Получени отговори или да изтеглите от тук.
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА ИЗПРАТИ СВОЯТ ОТГОВОР
      Община Стралджа е първата, и засега единствената, публична институция, която отговори за това как се приемат отправените към тях предложения и препоръки. Както по-рано съобщихме, на 12 декември 2019 г. екипът на сдружение АНПОРТ, работещ за реализацията на проект „Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация“, внесе 42 предложения и препоръки до 6 публични институции в област Ямбол. След изтичане на законоустановения срок, на 05.03.2020 г. председателят на АНПОРТ Живко Цирков, отправи нови писма към 6-те администрации, в които се пише (цитат):  „на основание на Чл. 118. (1) от Административнопроцесуалния кодекс и на другите разпоредби в АПК, желая да ни информирате за взетите от Вас решения относно направените предложения“.
      На 16.03.2020 г. на електронната поща на сдружение АНПОРТ , г-н Атанас Киров, кмет на община Стралджа, изпрати своя отговор. В него, точка по точка, се излага становището и предприетите мерки от община Стралджа относно отправените 7 препоръки. В заключителната част на отговора Кметът на община Стралджа благодари за  направените предложения от целевите групи, работещи по проекта.
    Отговорът на община Стралджа може да намерите в сайта на сдружение АНПОРТ- Гражданска платформа-Направени предложения-Получени отговори или да изтеглите от тук.
ПРОВЕДЕ СЕ КРЪГЛА МАСА
На 13 декември 2019 г. в гр. Ямбол се проведе Кръгла маса на тема: „Публичната администрация –с открито лице пред своите граждани“. Те беше предшествана от среща с медиите от област Ямбол, на която изпълнителният екип представи крайните резултати от реализацията на проект „Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация“. От страна на участващите журналисти беше проявен голям интерес, което беше отразено в последвалите публикации.
В общата работа на кръглата маса се включиха 39 участника, представители на основните целеви групи участвали в изпълнението на дейностите по проекта:   
 • Служители от административни структури в област Ямбол;
 • НПО –членове на ръководните органи;
 • Бизнес;
 • Общественост –представители на различни социални групи и професии.
По време на заседанията на кръглата маса беше направено:
 • Представяне на резултатите от провеждане на проучване сред 239 граждани на област Ямбол;
 • Представяне на резултатите от провеждане на граждански мониторинг;
 • Представяне направените предложения и препоръки към 6-те публични институции в област Ямбол /областна администрация и 5-те общини/;
 • Представяне на добри практики наблюдавани в 6-те публични институции в област Ямбол;
 • Представяне на добри практики в страни от Европейския съюз, свързани със засилено гражданско участие.
В заключителните минути на кръглата маса се проведе обсъждане на възможностите за бъдещо сътрудничество между различните целеви групи включени в проекта. Участниците единодушно изразиха мнение, че подобни проекти са много полезни и допринасят за едно по-добро и по-справедливо местно самоуправление, в което значителна роля могат да играят и активните граждани.
ВНЕСЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
На 12 декември 2019 г. екипът на сдружение АНПОРТ, работещ за реализацията на проект „Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация“, внесе 42 предложения и препоръки до 6 публични институции в област Ямбол. Най-много са предложенията и препоръките до Община Ямбол – 10 броя, до Община Елхово са 8 броя, до Община Стралджа – 7 броя, до Община Тунджа - 6 броя, до Областна администрация – 6 броя и до Община Болярово - 5 броя. Всички предложения бяха внесени официално в деловодствата на съответните администрации и получиха своя входящ номер. Те са адресирани съответно до Областния управител, Кметовете на 5-те общини и Председателите на Общинските съвети.
Предложенията бяха направени при изпълнението на проекта, в който се включиха следните целеви групи:  
 • Служители от административни структури в област Ямбол– 15 човека;
 • НПО – 20  членове на ръководните органи;
 • Бизнес – 15 представители;
 • Общественост –1160 човека, представители на различни социални групи и професии.
      
Целевите групи направиха общо над 120 предложения и препоръки по време на:
 • Проучване обхванало 239 жители на област Ямбол;
 • Граждански мониторинг на 6 публични институции продължил 3 месеца;
 • Съвместна работа на 4 фокус групи.
    
След обработка и класифициране на всички направени предложения, екипът ни избра 42 препоръки за внасяне в местните администрации. Надяваме се, че те ще бъдат полезни за съответните ръководства и ще бъдат взети под внимание при бъдещата работа на 6-те публични институции.
Направените предложения и препоръки може да намерите в Гражданската платформа на този сайт, в раздел „Нашите предложения“.
Приключи информационната кампания „За повече гражданско участие“
 
През месец ноември се проведе информационна кампания на сдружение „Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия“ /АНПОРТ/. По време на кампанията бяха реализирани следните дейности:
 
1. Представяне на Платформата за гражданско участие базирана на сайта на АНПОРТ - http://www.angort.org/forum.php.
 
 Платформата беше представена пред целевите групи и медиите. В нея са включени:
 
 • Резултатите от проведените проучване, мониторинг, оценки, доклади и направени препоръки, които са в следствие от цялостното изпълнение на проекта;
 • Ресурси за гражданско участие: нормативна уредба даваща право за гражданско участие; добри практики; връзки с организации работещи по тази проблематика;
 • Вие предлагате –директна връзка с гражданите за даване на техни предложения, обратна връзка и получаване на консултации от нашите експерти;
 • Нашите предложения – ще се дава информация за направените предложения и тяхната съдба – техния път и резултат.
       
2. Разпространение на информационни материали
 
Беше разработена информационна листовка формат А4, на 2 сгъвки. В нея се дава информация за основните правни документи, създаващи възможности за гражданско участие насочено към процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики; кои са отговорните институции, към които трябва да се адресира гражданската активност; какви са формите за гражданско участие; какви са ползите от нашето участие в граждански инициативи и как да се организираме. Листовката съдържа и контактна информации на местни и национални НПО, към които гражданите могат да се обръщат за подкрепа на своите инициативи. Тя се разпространяваше от екипа на проекта и от наши доброволци лично „на ръка” и по електронен път.
 
3. Седмица на отворените врати
 
Тематичната седмица се проведе в периода от 18 до 24 ноември 2019 г.  През това време на гражданите от област Ямбол беше предоставена възможността да посетят офиса на сдружение АНПОРТ и да се консултират с нашите експерти. Освен това имаше осигурена открита телефонна линия и онлайн връзка чрез гражданската платформа, където също наши експерти бяха на разположение на заинтересованите лица.
 
4. Публикации в пресата
 
В местни медии бяха публикувани 3 информационни материала с различна насоченост:
 
  4.1. Представяне на направените предложения към целевите администрации в информационен сайт Ямбол прес -http://yambolpress.bg/предложения-и-препоръки-към-местната/
 
  4.2. Какви са възможностите и механизмите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики от изпълнителната администрация в област Ямбол в електронна медия Зона Ямбол http://zonayambol.com/Институции/Възможности-пред-гражданите-да-участват-в-управлението-на-държавата-и-общината.html
 
 4.3. „Добри практики в Европейския съюз свързани с гражданско участие в процесите на формулиране и изпълнение на обществени политики“ в електронен вестник Делник -https://delnik.net/87095-2/
 
 
Информационната кампания приключи с оформяне на граждански предложения, които ще бъдат представени пред новата местна власт в област Ямбол.
 
Информационната листовка и трите публикации може да намерите в раздел „Документи“ на Гражданската платформа.
 
Информационна кампания за повече гражданско участие
От началото на месец ноември стартира информационната кампания на сдружение „Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия“ /АНПОРТ/. Дейността е част от проекта „Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация“, който АНПОРТ изпълнява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”. Кампанията е насочена към:
- Повишаване на обществената осведоменост в област Ямбол, относно възможностите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики;
- Представяне и популяризиране на добри практики, свързани с подобряване на гражданското участие.
Информационна кампания включва:
1. Представяне на Платформата за гражданско участие базирана на сайта на АНПОРТ - http://www.angort.org/forum.php?
2. Разпространение на информационни материали
В тях се дава информация за основните правни документи, създаващи възможности за гражданско участие; кои са отговорните институции, към които трябва да се адресира гражданската активност; какви са формите за гражданско участие; какви са ползите от нашето участие в граждански инициативи и как да се организираме.
3. Седмица на отворените врати – от 18 до 24 ноември
Гражданите ще могат да посетят офиса на сдружение АНПОРТ /гр. Ямбол, ул. Искър 1А, партер/ и да се консултират с нашите експерти. Освен това ще има открита телефонна линия /046 66 58 22 и 0887 68 42 31/ и онлайн връзка чрез гражданската
платформа, където също наши експерти ще бъдат на разположение на заинтересованите лица.
4.Публикации в пресата
В местни медии ще бъдат публикувани 3 информационни материала с различна насоченост:
- Представяне на направените предложения към целевите администрации.
- Какви са възможностите и механизмите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики от изпълнителната администрация в област Ямбол.
- Добри европейски практики свързани с гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на обществени политики.
Информационната кампания ще приключи с оформяне на граждански предложения, които ще бъдат представени пред новата местна власт в област Ямбол.
Започнаха заседанията на фокус групите
На 18 септември 2019 г. в конферентната зала на хотел „Кабиле“ се проведе първото заседание на една от фокус групите, сформирани за обсъждане на направените предложения и препоръки по проекта. Конкретните цели на тази дейност са:
 • Отправяне на препоръки към 6 местни публични администрации за подобряване на процесите на формулиране и изпълнение на политики;
 • Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики реализирани от 5 общински администрации и 1 областна администрация;
 • Създаване на възможности пред публичните администрации в област Ямбол за партньорско управление с гражданите и бизнеса.
      В дейността ще се включат представители на всички целеви групи, които ще формират 4 фокус групи за окончателно оформяне на направените предложения. Във всяка фокус група ще работят заедно 12 човека, което е оптималната бройка за този вид дейност.
    Дейността ще продължи общо 2 месеца – през месеците септември и октомври. Списъкът с готовите предложения ще бъде популяризиран чрез Гражданската платформа в сайта на сдружение АНПОРТ и по време на информационната кампания през месец ноември. Предложенията ще бъдат внесени в деловодствата на съответната администрация, за която са предназначени, и ще получат необходимия входящ номер, по който ще може да се проследи и предвижването им.
Местната власт в област Ямбол – във фокуса на граждански мониторинг
През периода юни-август 2019 г. екипът на сдружение АНПОРТ проведе граждански мониторинг и оценка на публични администрации. Обект на мониторинга бяха: Областна администрация Ямбол и общините: Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа и Ямбол. Наблюдението беше фокусирано върху:
- процесите по предоставяне на услуги от наблюдаваните администрации;
- осигурени ли са възможности за гражданско участие в процесите на формулиране и изпълнение на политики;
- осигурени ли са възможности за обратна връзка с гражданите;
- каква е регулаторната среда за развитие на бизнеса;
- предвидени ли са конкретни мерки и има ли реални действия за борба с корупцията;
- предотвратяване на конфликт на интереси и злоупотреба със служебно положение;
- спазване на етичните норми от служителите на съответните администрации;
- и други.
Особено внимание при провеждането на мониторинга беше отделено за идентифицирането, проучването и разпространението /популяризирането/ на добри пратки в работата на целевите администрации.
Необходимата информация беше търсена чрез: сайта на съответната институции; пряко наблюдение на работата на администрациите; консултиране с външни и вътрешни за администрациите специалисти и срещи с граждани; наблюдение на съдебни дела свързани с целевите администрации; публикации в медиите; търсене на официална информация по ЗДОИ.
Направените предложения и препоръки ще бъдат обсъдени във фокус групи и по време на публични дискусии през следващите 2-3 месеца. Окончателните варианти на препоръките ще бъдат официално внесени в съответните публични администрации в област Ямбол.
Приключи проучването сред целевите групи
През периода март-май 2019 г. на територията на област Ямбол екипът на сдружение  АНПОРТ проведе проучване сред целевите групи по проекта. Тема на направеното проучване беше участието на гражданите в работата на публичната администрация и контролът, който могат да упражняват в процеса на формиране на местни и държавни политики. За целта бяха анкетирани 239 местни граждани, обособени в 4 целеви групи: администрация; НПО, бизнес и граждани. Методът за набиране на първичната информация беше анкета с анкетьор, на базата на отзовалите се граждани. Анкетната карта съдържа 15 въпроса, 5 от които са с демографска насоченост.

По целева група респондентите са:
- администрация – 15 души, 6,7% от всички анкетирани;
- НПО – 23 души, 9,6%;
- бизнес – 27 души, 11,3%;
- граждани – 174 души, 72,4%.

На Въпрос № 1: „Смятате ли, че има достатъчно механизми за гражданско участие при формиране на местни и държавни политики, осъществяване на политики и контрол?“ положителен отговор са дали 46 души, които са 19,2% от всички 239 анкетирани. Отговор „Не“ дават най-голяма част от анкетираните – 145 човека, които са 60,7% от всички анкетирани. Отговор „Не мога да преценя“ посочват 20,1% от анкетираните или 48 души. От тук може да се направи извод, че според по-голямата част от гражданите няма достатъчно механизми, с които могат да участват в процеса на формиране на местни и държавни политики.

На Въпрос № 10: „Какви конкретни препоръки бихте направили за подобряване на работата на двете институции?“  част от анкетираните не са дали никакви препоръки– 81 души, които са 33,9% от всички анкетирани. По-голямата част от тях – 158 души са дали своите препоръки или това са 64,4% от всички анкетирани.

Направените предложения и препоръки ще бъдат обсъдени във фокус групи и по време на публични дискусии. Окончателните варианти на препоръките ще бъдат официално внесени в съответните публични администрации в област Ямбол.

Докладът от проучването, заедно с Приложение 1-Таблици и графики и Приложение 2-Предложения и препоръки може да намерите в секция Документи.  

Проведен семинар за персонала на сдружение АНПОРТ
На 23 и 24 февруари 2019 г. в хотелски комплекс „Дряновски манастир“ се проведе обучение на персонала на сдружение АНПОРТ. Обучението беше по две основни направления:
Нормативна уредба и механизми за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство
Разработване на методика за проучване, мониторинг и оценка на политики и тяхното изпълнение от публичната администрация
Сред представените и дискутирани теми на семинара бяха:  
 • Гражданското общество и нашето индивидуално участие;
 • Ползите от гражданското участие;
 • Възможностите на НПО да оказват влияние върху формирането на публични политики на местно ниво. НПО, държавата и местната власт;
 • Правна рамка регламентираща гражданското участие в работата на публичните институции - основни принципи, норми и възможности;
 • Представяне на някои добри практики на НПО от България и Европейския съюз, насочени към участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство;  
 • Въведение в технологията за разработване на методиката за проучване, мониторинг и оценка на политики - ключови моменти, трудности, преимущества;
 • Местната власт  като обект и субект на мониторинга;
 • Използване на резултатите от оценката;
 • Разработване на програма за проучване, мониторинг и оценка на политики и тяхното изпълнение от публичната администрация в област Ямбол.
Водещите лектори на семинара Денка Йорданова и Димо Станев проведоха обучението по интересен и достъпен начин, като използваха редица интерактивни методи за работа с групи. По този начин след изпълнението на тази дейност бяха постигнати следните резултати:
- Повишени уменията и капацитета на 15 служители на сдружение АНПОРТ, свързани със засилване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.
- Разработена конкретна методика за провеждане на граждански мониторинг и оценка на 6 публични администрации в област Ямбол.
Подписан е договор по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ"
На 27 декември 2018 г. беше подписан договор № BG05SFOP001-2.009-0139-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПДУ за изпълнението на проект с наименование „Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация“. Договорът беше подписан от Ирена Димова Първанова, директор на дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет, в качеството й на ръководител на УО на ОПДУ и Живко Георгиев Цирков, в качеството му на председател на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия“.
Общата стойност на проекта е в размер на 52 581,96 лева, в т.ч. преки разходи за изпълнение на проекта в размер на 48 687,00 лева и непреки разходи в размер на 3 894,96. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, считано от датата на сключване.
Основните дейности по проекта са:
1. Обучение на персонала на кандидата – провеждане на семинар;
2. Провеждане на проучване сред целевите групи;
3. Граждански мониторинг и оценка на публични администрации;
4. Разработване на уеб платформа за гражданско участие;
5. Изработване на препоръки и предложения;
6. Организиране на информационна кампания;
7. Провеждане на кръгла маса.
angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието