Към съдържанието
меню

ДОКУМЕНТИ

Информационната кампания „За повече гражданско участие“
ПроучванеДоклад от проучването


Таблици и графики от обобщените отговори на въпросите от анкетата:


Предложения и препоръки

Отговори на кметове на Общини


angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието