ANGORT

Отиване към съдържанието

Главно меню

ЗА НАС

МИСИЯ

Мисията  на Асоциацията е да стимулира добрите партньорски контакти и съвместнта работа по различни програми на неправителствените организации от България и Турция.


ЦЕЛИ

Целите на Асоциацията  са:
1.  Да представлява интересите на своите членове пред местните, регионални и национални власти, пред донори, спонсори и др.;
2.  Да подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура, екология и спорт на базата на установени приоритети и нужди;
3.  Да съдейства за развитието на икономиката и туризма между двете държави в трансграничния регион.
4.  Да популяризира дейността на членовете си и модела на трансгранично сътрудничество и работа в мрежа;
5.  Да развива и утвърждава европейските стандарти и норми в дейността на НПО от България и Турция.


ОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕДИТЕЛКИ

1. Сдружение "Образование XXI век" - гр. Бургас
2. Сдружение "Детски танцов ансамбъл "Звездички" - гр. Бургас
3. Сдружение "Проекти и логистика" - гр. Хасково
4. Сдружение "Център Отворен свят" - гр. Хасково
5. Сдружение "Клуб ЮНЕСКО" - гр. Хасково
6. Сдружение "Център за образователни програми и социални инициативи" - гр. Ямбол
7. Училищно настоятелство "Гражданин" - гр. Ямбол
8. Сдружение "Ямболска търговско промишлена палата" - гр. Ямбол
9. Сдружение "Агенция граждански инициативи за местно развитие на Община Болярово" - гр. Болярово
10. "Дружество за подкрепа на градския съвет на Одрин" – гр. Одрин
11. "Тракийско туристическо дружество"- гр. Одрин
12. "Дружество на жените от турските университети" - клон Одрин
13. "Странджанско дружество на бойскаутите и природните спортове" - гр. Къркларели
14. "Дружество за подкрепа на съвременния живот" - гр. Къркларели

УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

  Управителен съвет:
1. Ирена Велева /Хасково/
2. Владимир Шишков /Ямбол/
3. Антония Месерджиева /Бургас/

4. Йълмаз Ерен /Одрин/

5. Ибрахим Джебеджи /Къркларели/
6. Емел Гюлер /Одрин/
7. Живко Цирков /Ямбол/ – Председател

 Контролен съвет:
1. Вилдан Язъджъ /Одрин/ – Председател
2. Ертогрул Тагал /Къркларели/
3. Ценко Цонев /Хасково/

 

Учредително събрание на АНПОРТ

Назад към съдържанието | Назад към главното меню