Към съдържанието
меню

ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
Платформа за гражданско участие
Тази дейност е насочена към всички целеви групи по проекта, като същевременно е отворена и за по-широк кръг граждани от област Ямбол, които не са попаднали пряко в нашите дейности по проекта, но се интересуват от неговата проблематика и имат отношение към повдигнатите въпроси.
Публикувано от АНПОРТ - 1/8/2019
Конкретните цели на дейността са:
- Повишаване на обществената осведоменост в област Ямбол, относно възможностите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики.
- Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики реализирани от 5 общински администрации и една областна администрация;
- Представяне и популяризиране на добри практики, свързани с подобряване на гражданското
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики;
- Създаване на механизми и инструментариум за гражданско участие в процесите на вземане на решения от изпълнителната власт в област Ямбол.
Конкретните цели на тази дейност съответстват на общите цели на процедурата като:
- Открито и отговорно управление – управляващите ще получават обратна връзка от местните
граждани за резултатите от тяхната дейност;
- Отправяне на препоръки – ползвателите на уеб платформата ще имат възможност да отправят своите препоръки и предложения към местните администрации, които ще бъдат обработвани и предвижвани от екипа на проекта до съответните адресати.
125 коментари
Рейтинг: 11254.3/5
<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Полина Недева
2019-11-17 09:18:21
И аз бих се присъединила към направеното по-долу предложение за отпускане на стипендии на студенти и ученици, които ще се ангажират след завършването си да работят в Ямбол.

Сотир Ст.
2019-11-17 09:13:21
Забелязвам, че напоследък градския транспорт в Ямбол се движи доста нередовно или в разреден график. Според мен трябва да се анализира ефективността на досегашната транспортна схема в града и да се оптимизира. Ако е необходимо да се направят и нови конкурси за отделните транспортни линии или за цялостно обслужване на населението.
СПРАВЕДЛИВИЯТ
2019-11-17 09:03:37
Бих предложил на новоизбрания кмет г-н Ревански и на неговия екип да насочат усилията си за ремонта и възстановяването на някои емблематични за гр. Ямбол сгради като Младежкия дом и Банята. Не може в 21 век да има такова нехайно отношения към някои от символите на нашия град.
Полина Недева
2019-11-05 08:55:16
Хайде – да ни честит новия кмет, ние си го избрахме. Дано да е за по-хубаво!
Станимир
2019-11-05 08:52:29
Е, ми то новият кмет няма начин как да бъде по-недостъпен от предишния. Нали Г. Славов за 12 години управления прие 0 (нула) граждани в кабинета си. Така че от тук нататък може да има само подобрение, или, в най-лошия случай, оставане на същото ниво. Макар че в България, и още повече в Ямбол, всичко е възможно.
Илиян Балабанов
2019-11-05 08:45:12
Очевидно е, че направените предложения от гражданите ще трябва да се изпълняват от нов кмет. Който и да е той, ще видим след балотажа, дано да бъде по-достъпен за гражданите от досегашния.
Владимир Шишков
2019-10-09 19:15:22
Подобряването на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики, реализирани от общинските администрации и от областната администрация може да се осъществи на практика, ако гражданите получават навременна информация за предстоящите решения на местните власти. В тази връзка се налага огласяването на предварителна информация за управленските решения на Общинските съвети и на общинските и областната администрации.
Красен Динков
2019-10-09 18:54:48
Сегашните годишни отчети на кметовете и общинските администрации предизвикват слаб интерес у гражданите и на практика протичат твърде формално и безрезултатно. Причина за това е вероятно представянето на неясни цифри и обстоятелства, които явно не отразяват нуждите и очакванията на мнозинството жители. Нужен е пряк, жив, откровен и смислен диалог с гражданите, който да започва извън административните зали и да продължи до решаването на определен проблем. Грижата за това е на общинските ръководства, но също и на неправителствените организации и на отделните граждани.
Николина Иванова
2019-10-09 18:48:35
Работата на общинската /областната/ администрация трябва да бъде надпартийна.Ней ото задължение и отговорност е да работи в инъерес нацялатаобщина /област/ и всички работещи и живеещи в нея,без значение на политическата им ориентация.
Преди вземането на важни решения,засягащи развитието на общините и живота на хората в тях,проектите да се поставят на публично обсъждане.Да се отчитат мненията и предложенията на гражданите.Може би да бъде създаден регистър на постъпилите/обобщени/ и реализирани такива.Да се създаде граждански форум,който да е пред погледа на общинските ръководства.И в този смисъл приветствам идеите по този проект и се надявам да намерят практическа реализация.
Доротея Динева
2019-10-09 17:51:34
Предлагам още по-активно участие на бизнеса в разработване на стратегическите документи за новия програмен период.
<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13
angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието