Към съдържанието
меню

ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
Платформа за гражданско участие
Тази дейност е насочена към всички целеви групи по проекта, като същевременно е отворена и за по-широк кръг граждани от област Ямбол, които не са попаднали пряко в нашите дейности по проекта, но се интересуват от неговата проблематика и имат отношение към повдигнатите въпроси.
Публикувано от АНПОРТ - 1/8/2019
Конкретните цели на дейността са:
- Повишаване на обществената осведоменост в област Ямбол, относно възможностите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики.
- Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики реализирани от 5 общински администрации и една областна администрация;
- Представяне и популяризиране на добри практики, свързани с подобряване на гражданското
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики;
- Създаване на механизми и инструментариум за гражданско участие в процесите на вземане на решения от изпълнителната власт в област Ямбол.
Конкретните цели на тази дейност съответстват на общите цели на процедурата като:
- Открито и отговорно управление – управляващите ще получават обратна връзка от местните
граждани за резултатите от тяхната дейност;
- Отправяне на препоръки – ползвателите на уеб платформата ще имат възможност да отправят своите препоръки и предложения към местните администрации, които ще бъдат обработвани и предвижвани от екипа на проекта до съответните адресати.
125 коментари
Рейтинг: 11254.3/5
<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
СПРАВЕДЛИВИЯТ
2019-12-26 15:03:38
И аз мисля, украсата на гради ни за предстоящите празници е добра. Все пак Ямбол не от богатите общини и трябва да се простираме според възможностите.
Илиян Балабанов
2019-12-26 15:00:00
Не съм съгласен с предния коментар. За мене Коледната украса си е много хубава и всичко си е на място.
Мария Христова
2019-12-26 14:56:48
Коледната украса в община Ямбол ми струва доста бутафорна и лишена от цялостна концепция за празника и неговото значение.
Станимир
2019-12-26 14:50:44
Предлагам областният управител да обедини усилията на всички общини в Ямболска област за развитието и просперитета на региона. Сега всеки дърпа чергата към себе си и гледа да покаже, че е нещо повече от другите. Лош пример в това отношение е, че вече имаме 2 Кукерландии, отделно на общините Ямбол и Тунджа.
Стефани
2019-12-26 14:44:17
Двамата заместници на кмета също имат приемни дни.
Иван Танев
2019-12-26 14:38:24
Изглежда новият кмет е на път да поправи една системна грешка допускана през 3-те мандата на Славов и вече има обявено приемно време. Ето какво успях да намеря на сайта на общината:

„Приемните дни на кмета се осъществяват всеки втори и четвърти петък на месеца.
При непредвидени обстоятелства, подалите заявление за прием се уведомяват предварително.

- Записването става в Центъра за услуги и информация в Община Ямбол.
- Тези, които не могат да бъдат записани в рамките на един приемен ден, ще бъдат записани за следващия.
- При записване гражданите трябва да съобщават въпроса, който искат да поставят и да предоставят писмени документи по проблема, ако е необходимо и/или разполагат с такива.
- Кметът може да прецени, че поставеният въпрос е от компетентността на неговите заместници и да насочи гражданите за среща със съответния заместник-кмет или директор на дирекция.
- Записването във връзка с назначаване на работа не се препоръчва. Всички свободни работни места в общинската администрация се обявяват на интернет страницата на Община Ямбол.
- Граждани, които вече са получили отговор от кмета на поставен от тях въпрос, не следва да бъдат записвани за приемен ден на кмета по същия въпрос.“
Живко Цирков
2019-12-26 09:52:32
До коментар от „еее“
Община Ямбол не е най-добре представилата се институция от проведения мониторинг – преди нея има 2 местни администрации с по-добри показатели. Една от големите слабости на Община Ямбол, подчертана от мониториращият екип, беше липсата на приемен ден от кмета и неговите заместници, както и пълното игнориране на медиите – липса на пресконференции. Това, до голяма степен, се отрази и на проведените наскоро вестни избори. Не знам защо се учудвате, „че се мониторира и общинските съветници да имат приемни дни“. Съвсем нормално е в една демократично функционираща община, общинските съветници /или отделните техни групи/ да имат приемни дни за гражданите. Това е най-сигурния механизъм за пряка връзка с избирателите и зачитане на тяхното мнение и препоръки.
Живко Цирков
Ръководител на проекта
еее
2019-12-23 22:42:15
Любопитно ми срана, че Община Ямбол е покрила успещно или поне частично голяма част от показателите при мониторинга, а ние недоволни от предишната упава я сменихме. И се зачудих, че се мониторира и общинските съветници да имат приемни дни.
Болградова
2019-12-21 05:44:36
Поздравления за екипа на проекта! Работата, която е свършена е внушителна. Дано Общините анализират докладите и препоръките и коригират пропуските си.
Петко Атанасов
2019-12-19 07:20:05
Осветлението в квартал Каргон почти липсва. Надявам се да се вземат някакви мерки и това да се промени.
<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието