Към съдържанието
меню

ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
Платформа за гражданско участие
Тази дейност е насочена към всички целеви групи по проекта, като същевременно е отворена и за по-широк кръг граждани от област Ямбол, които не са попаднали пряко в нашите дейности по проекта, но се интересуват от неговата проблематика и имат отношение към повдигнатите въпроси.
Публикувано от АНПОРТ - 1/8/2019
Конкретните цели на дейността са:
- Повишаване на обществената осведоменост в област Ямбол, относно възможностите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики.
- Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики реализирани от 5 общински администрации и една областна администрация;
- Представяне и популяризиране на добри практики, свързани с подобряване на гражданското
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики;
- Създаване на механизми и инструментариум за гражданско участие в процесите на вземане на решения от изпълнителната власт в област Ямбол.
Конкретните цели на тази дейност съответстват на общите цели на процедурата като:
- Открито и отговорно управление – управляващите ще получават обратна връзка от местните
граждани за резултатите от тяхната дейност;
- Отправяне на препоръки – ползвателите на уеб платформата ще имат възможност да отправят своите препоръки и предложения към местните администрации, които ще бъдат обработвани и предвижвани от екипа на проекта до съответните адресати.
125 коментари
Рейтинг: 11254.3/5
<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>
Александър Колев
2019-12-26 16:14:49
Напишете нещо позитивно за нашия край де. Идват хубави празници, а вие гледате само счупените плочки и дупките по улиците.
Борсалино
2019-12-26 16:10:22
Ако започна да изброявам кои улици в Ямбол се нуждаят от спешни ремонти, сигурно няма да ми стигне един лист. Само погледнато какво е състоянието на централната ул. Търговска и ще ви стане ясно в какъв град живеем.
Виктория Додева
2019-12-26 16:03:02
Вчера като се разхождахме със семейството ми по площада пред община Ямбол ми направи впечатление, че някои от плочките вече са започнали да се повреждат. Мисля, че новият кмет трябва да вземе мерки за тяхното отремонтиране докато е време, защото процесът ще продължи и после ще бъде късно
Иван Танев
2019-12-26 15:53:52
Освен подходящи обучения, за административните служители работещи директно с гражданите трябва да има и адекватна система за стимулиране на тези, които си вършат добре работата и съответно за санкциониране на тези с лоши показатели.
Христо Петев
2019-12-26 15:47:06
Работата ми е свързана с чести пътувания из различните общини в Ямболска област и директни контакти с административните служители в тях. В повечето случая, има и малки изключения, се натъквам на неучтиво поведение към хората, които са дошли за някаква услуга. За това мисля, че е крайно време да видим едно по-вежливо отношение на администрацията към хората, от чиито данъци тя се издържа. Необходимо е също така да има повече разяснения от страна на служителите на администрацията към гражданите при ползване на различни услуги и особено, когато клиентите са възрастни хора или такива с някакви увреждания. За промяна на положението, според мен, е добре да започне с квалифицирани обучения за ефективно общуване на служителите от фронт офисите на центровете за обслужване на гражданите в общините.
Стефани
2019-12-26 15:31:50
Подкрепям предложението на Сотир. В допълнение могат да кажа, че в тези квартали липсва и зеленчуков пазар. Старият пазар, който беше срещу пощата, отдавна беше премахнат и сега няма нищо подходящо за излагане и продажба на плодове и зеленчуци.
Сотир Ст.
2019-12-26 15:25:47
Предлагам новата общинска управа да помисли за построяването на малък парк в близост до кварталите “Диана” и “Хале”. В момента там е много презастроено и липсва подходящо място за отдих на възрастните и игри на децата.
Славчо
2019-12-26 15:17:17
Честит празник на всички студенти! Настоящи, бивши и бъдещи. Напред науката е слънце!
Илиян Балабанов
2019-12-26 15:11:49
Не е точно така. По цял свят се правят празнични украси по различни поводи и те са необходими за повдигане на настроението и духа на хората, обитаващи дадено населено място. Банална истина е, че хората имат необходимост както да се трудят, така и да се веселят.
Полина Недева
2019-12-26 15:07:22
Айде стига сте ни занимавали с тази украса, много важно за някакви дрънкулки. Празниците ще дойдат и ще си отидат, а важно е какво ще правят управляващите след това.
<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>
angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието