Към съдържанието
меню

ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
Платформа за гражданско участие
Тази дейност е насочена към всички целеви групи по проекта, като същевременно е отворена и за по-широк кръг граждани от област Ямбол, които не са попаднали пряко в нашите дейности по проекта, но се интересуват от неговата проблематика и имат отношение към повдигнатите въпроси.
Публикувано от АНПОРТ - 1/8/2019
Конкретните цели на дейността са:
- Повишаване на обществената осведоменост в област Ямбол, относно възможностите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики.
- Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики реализирани от 5 общински администрации и една областна администрация;
- Представяне и популяризиране на добри практики, свързани с подобряване на гражданското
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики;
- Създаване на механизми и инструментариум за гражданско участие в процесите на вземане на решения от изпълнителната власт в област Ямбол.
Конкретните цели на тази дейност съответстват на общите цели на процедурата като:
- Открито и отговорно управление – управляващите ще получават обратна връзка от местните
граждани за резултатите от тяхната дейност;
- Отправяне на препоръки – ползвателите на уеб платформата ще имат възможност да отправят своите препоръки и предложения към местните администрации, които ще бъдат обработвани и предвижвани от екипа на проекта до съответните адресати.
125 коментари
Рейтинг: 11254.3/5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>
Апостол Юруков
2019-12-29 09:24:01
Предложенията трябва да се изпращат и до медиите, като се търси тяхната подкрепа и популяризиране.
Живко Цирков
2019-12-29 09:20:13
Предложението на Ваня Сулеменко заслужава да бъде разгледано по-внимателно. На 12 декември екипът ни внесе направените до тази дата предложения в съответните институции не само до кметовете на общините, като ръководители на общинските администрации, но и до председателите на общинските съвети, като ръководители на местните парламенти. Сред това, председателите на общинските съвети, ако имат добро желание, биха могли да разпределят направените предложения до съответните комисии за тяхното по-компетентно разглеждане. За да избегнем субективната преценка на председателите на общинските съвети, бихме могли ние, като изпълнителен екип на проекта, да пренасочим директно предложенията и до комисиите към общинските съвети. По този начин ще имаме едно двойно, и дори тройно подсигуряване /кмет, председател на общински съвет и председател на комисия/, гарантиращо достигането на предложенията, направени от активните местни граждани, до всички институционално отговорни лица.
Ваня Сулеменко
2019-12-28 12:56:01
Има много ценни предложения, които, разбира се, са изпратени до общинските администрации. Дали да не опитаме да изпратим конкретни предложения и до съответните комисии на Общинския съвет?
Лиляна Кафеджийска
2019-12-26 19:25:06
Според мен е добре да има образователни програми за ученици – какво е общината, как се управлява, какви са нейните функции, как може тя да бъде полезна за своите граждани и т.н. По тази начин ще може да се формира една активно отношение сред гражданите от по-ранна възраст и това неминуемо ще доведе до позитивни резултати след това.
Иван Танев
2019-12-26 19:18:56
Дано участниците във форума бъдат толкова активни и по време на публичните обсъждания на общинските бюджети.
Борислав Апостолов
2019-12-26 19:14:58
Да се инспектират всички обществени сгради в общините от област Ямбол, дали отговарят на изискванията за достъп до тях на хора с физически затруднения.
Полина Недева
2019-12-26 19:08:37
Интересно дали ще има някаква реакция от местните властимащи след като вече са получили предложенията на „своите граждани“.
Живко Цирков
2019-12-26 19:05:57
Разбира се, че направени в Гражданската платформа предложения и препоръки след 13 декември 2019 г. няма да останат само за „вътрешна употреба“. Екипът ни ще продължи да ги разглежда, систематизира и класифицира. Периодично, в зависимост от броя и качеството на предложенията, ще ги внасяме за разглеждане от съответни адресати.
Стефани
2019-12-26 18:56:12
Г-н Цирков,
Благодаря Ви за направеното пояснение, но Вие разяснявате, че вече сте внесли на 13 декември направените предложения в 6 публични администрации . А тези предложения и препоръки, които са направени в Гражданската платформа след тази дата само за „вътрешна употреба“ ли ще останат?
Живко Цирков
2019-12-26 18:48:58
До Стефани

Не знаем дали някой от управляващите ще си направи труда да погледне и прочете направените чрез Гражданската платформа предложения и препоръки, но Ви уверявам, че екипът на сдружение АНПОРТ, работещ по проекта, внимателно следи всичко публикувано във форума. Във тази връзка напомняме, че Гражданската платформа е част от проекта „Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация“, като при неговата реализация местните граждани също имаха възможност да правят предложения и препоръки чрез провеждане на проучване, граждански мониторинг и работа във фокус групи. Всички направени предложения бяха систематизирани, обединени, редуцирани и адресирани до съответните администрации. В крайна сметка на 13 декември 2019 г. нашият екип входира официално 42 предложения и препоръки от местните граждани отправени съответно до областната управа и 5-те общини в област Ямбол. Надяваме се, че ръководствата на 6-те публични институции ще вземат под внимание мнението на своите граждани и заявената от тях активна позиция по редица важни проблеми.

Живко Цирков
Ръководител на проекта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>
angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието