Към съдържанието
меню

ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
Платформа за гражданско участие
Тази дейност е насочена към всички целеви групи по проекта, като същевременно е отворена и за по-широк кръг граждани от област Ямбол, които не са попаднали пряко в нашите дейности по проекта, но се интересуват от неговата проблематика и имат отношение към повдигнатите въпроси.
Публикувано от АНПОРТ - 1/8/2019
Конкретните цели на дейността са:
- Повишаване на обществената осведоменост в област Ямбол, относно възможностите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики.
- Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики реализирани от 5 общински администрации и една областна администрация;
- Представяне и популяризиране на добри практики, свързани с подобряване на гражданското
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики;
- Създаване на механизми и инструментариум за гражданско участие в процесите на вземане на решения от изпълнителната власт в област Ямбол.
Конкретните цели на тази дейност съответстват на общите цели на процедурата като:
- Открито и отговорно управление – управляващите ще получават обратна връзка от местните
граждани за резултатите от тяхната дейност;
- Отправяне на препоръки – ползвателите на уеб платформата ще имат възможност да отправят своите препоръки и предложения към местните администрации, които ще бъдат обработвани и предвижвани от екипа на проекта до съответните адресати.
125 коментари
Рейтинг: 11254.3/5
<< 8 9 10 11 12 13
Станимир
2019-09-11 19:14:10
Като идея е добре, ама да видим какво ще излезе.
Живко Цирков
2019-09-11 19:11:24

Уеб платформата ще спомогне за нарастване на участието на местните граждани при определяне на обществените потребности и начините за тяхното задоволяване. Една от целите за нейното функциониране е даване на обратна връзка на местните публични администрации за това как гражданите възприемат тяхното управление. По този начин управляващите ще получат информация от своите граждани за резултатите от тяхната дейност и как може тя да бъде подобрена, което ще доведе и до едно по-открито и отговорно управление.
Полина Недева
2019-09-05 16:02:16
Защо нищо не се прави за разделното събиране на отпадъците в община Ямбол? Уж има контейнери за разделно събиране, но на практика почти никой не ги използва по предназначение и всичко е проформа.

Иван Танев
2019-09-05 09:43:30
Гражданското участие в работата на общините в област Ямбол не е добре застъпено и ще бъде много трудно да се промени мисленето на местните управляващи. За да стане това трябва да се осъществи по-голям обществен натиск.
Данаила Болградова
2019-08-22 08:00:33
Приветствам идеята за мониторинг на общените от граждани
<< 8 9 10 11 12 13
angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието