Към съдържанието
меню

ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
Платформа за гражданско участие
Тази дейност е насочена към всички целеви групи по проекта, като същевременно е отворена и за по-широк кръг граждани от област Ямбол, които не са попаднали пряко в нашите дейности по проекта, но се интересуват от неговата проблематика и имат отношение към повдигнатите въпроси.
Публикувано от АНПОРТ - 1/8/2019
Конкретните цели на дейността са:
- Повишаване на обществената осведоменост в област Ямбол, относно възможностите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики.
- Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики реализирани от 5 общински администрации и една областна администрация;
- Представяне и популяризиране на добри практики, свързани с подобряване на гражданското
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики;
- Създаване на механизми и инструментариум за гражданско участие в процесите на вземане на решения от изпълнителната власт в област Ямбол.
Конкретните цели на тази дейност съответстват на общите цели на процедурата като:
- Открито и отговорно управление – управляващите ще получават обратна връзка от местните
граждани за резултатите от тяхната дейност;
- Отправяне на препоръки – ползвателите на уеб платформата ще имат възможност да отправят своите препоръки и предложения към местните администрации, които ще бъдат обработвани и предвижвани от екипа на проекта до съответните адресати.
125 коментари
Рейтинг: 11254.3/5
<< 7 8 9 10 11 12 13
СПРАВЕДЛИВИЯТ
2019-10-04 08:36:36
Не е ли сега момента-по време на предизборната кампания- предложенията да се поставят пред кандидатите и да се иска от тях след това да ги изпълняват?
Живко Цирков
2019-10-04 08:29:36
До Иван Тенев
Благодаря Ви за споделеното мнение относно нашия доклад за проведения мониторинг. Визираните в него предложения и препоръки към 6-те публични институции, които бяха мониторирани от нашия екип, в момента са обект на разисквания във фокус групи. След окончателното им оформяни те ще бъдат популяризиране сред обществеността в област Ямбол и официално внесени в съответните институции през месец декември. Надяваме се, че новоизбраните управляващи ще се съобразят с мненията на своите граждани през предстоящия им 4-годишен мандат на управление.
Използвам случая да напомня на уважаемите участници във форума, че те също могат да дават предложения чрез гражданската платформа, както и да отправят своите въпроси, включително, и към екипа на проекта.
Живко Цирков, ръководител на проекта
Иван Танев
2019-10-04 08:17:25
Прочетох доклада за мониторинга, който е публикуван в Гражданската платформа. Според мен, той съдържа много полезна и достоверна информация. Хубаво е, че са дадени конкретни препоръки за всяка от наблюдаваните общини. Ще ми бъде любопитно да разбера какво ще стане с тези препоръки след това – дали ще бъдат взети под внимание от управляващите.
СПРАВЕДЛИВИЯТ
2019-09-15 16:32:38
В Ямболска област положението е плачевно и очевидно така ще си остане още много години.
Станимир
2019-09-15 16:23:28
Ами като не ви харесват таксите за услуги в община Ямбол защо не протестирате, или чакате пак някой друг да оправя положението.
Полина Недева
2019-09-15 16:16:58
До Д.Стаматова
Ами, очевидно, управляващите в Ямбол считат, че гражданите на община Ямбол са по-богати от тези в Бургас и могат да ги пооскубят с по-високи такси.
Полина Недева
2019-09-15 16:11:56
Сега, когато започва предизборната кампания за местните избори, от кандидатите трябва да се изисква по –голяма отговорност за решаване на екологичните проблеми на общините. Като че ли този въпрос се пренебрегва от властимащи и граждани, а последствията се отразяват на всички нас и на бъдещите поколения.
Д. Стаматова
2019-09-15 16:05:15
През изминалата година ми се наложи да вадя удостоверение за настоящ адрес в две общини за мен и двете ми деца. В Община Ямбол таксата е по 5 лева на човек и срокът за изпълнение 7 дни. В Община Бургас таксата за възрастен е 3 лева, за децата безплатно и ти разпечатват удостоверението на момента.
Т.е. 15 лева за 7 дни срещу 3 лева на момента!
No comment!
Ваня Сулеменко
2019-09-15 11:35:57
Идеята е много хубава.Гражданите трябва да се насърчават да изказват мнение и да дават идеи, свързани с управлението на общината си.
Митра Атанасова
2019-09-12 11:00:38
Недостатъчна е активността на гражданите при упражняване на контрол върху работата на общинската администрация. Много често слабостите се коментират в приятелска среда, а не се разглеждат публично и не се търси обществена отговорност.
<< 7 8 9 10 11 12 13
angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието