Към съдържанието
меню

ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
Платформа за гражданско участие
Тази дейност е насочена към всички целеви групи по проекта, като същевременно е отворена и за по-широк кръг граждани от област Ямбол, които не са попаднали пряко в нашите дейности по проекта, но се интересуват от неговата проблематика и имат отношение към повдигнатите въпроси.
Публикувано от АНПОРТ - 1/8/2019
Конкретните цели на дейността са:
- Повишаване на обществената осведоменост в област Ямбол, относно възможностите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики.
- Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики реализирани от 5 общински администрации и една областна администрация;
- Представяне и популяризиране на добри практики, свързани с подобряване на гражданското
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики;
- Създаване на механизми и инструментариум за гражданско участие в процесите на вземане на решения от изпълнителната власт в област Ямбол.
Конкретните цели на тази дейност съответстват на общите цели на процедурата като:
- Открито и отговорно управление – управляващите ще получават обратна връзка от местните
граждани за резултатите от тяхната дейност;
- Отправяне на препоръки – ползвателите на уеб платформата ще имат възможност да отправят своите препоръки и предложения към местните администрации, които ще бъдат обработвани и предвижвани от екипа на проекта до съответните адресати.
125 коментари
Рейтинг: 11254.3/5
<< 6 7 8 9 10 11 12 13
Владимир Шишков
2019-10-09 15:57:05
Напълно поддържам предложението на Вълчо Свинаров за отпускане на стипендии на студенти, които след завършването си ще работят в Ямбол. Бих разширил идеята с необходимостта да се подпомагат талантливи ученици от гимназиите, а защо не и от прогимназиалния курс на обучение, както и техните преподаватели. В Ямбол има ученици с талант и желание да се развиват, има и способни и амбициозни учители - да не ги пропиляваме!
Вълчо Свинаров
2019-10-08 18:35:50
Считам,че за обезпечаване на демографското бъдеще на Ямбол / колкото и трудно да е /трябва да се тръгне от създаване на производства,изискващи модерни технологии.Предлагам общината да осигури стипендии,или поне частично подпомагане на студенти,които се подготвят като специалисти по нанотехнологии в реномирани водещи университети с оглед обвързването
им с бъдеща работа на територията на общината/областта/.Съответно трябва да се помисли и за създаване на условия за инвестиции в този вид бизнес.Предложение,върху което мисля,че може да се разсъждава.
Петко Атанасов
2019-10-08 06:54:39
Предлагам общинските съветници да поемат ангажимент по квартали, към всеки квартал да има приемен център, където гражданите да могат да се срещат с представителите на местната власт, да предлагат граждански инициативи, да търсят съдействие от представителите на местната власт, а от своя страна всеки съветник да носи индивидуална отговорност, за обещанията, които е направил и мероприятията, които е организирал със своите "съседи".
Иван
2019-10-06 15:04:38
Предлагам, сега в края на мандата си, общинските съвети да изнесат статистика за броя на проведените заседания, кой общински съветник колко пъти е отсъствал от заседание, колко проекта е иницирал, колко пъти се е изказал, в кои комисии е участвал и т.н. Да стане ясно, кой е вършел работа и кой е бил безгласна пионка.
Ваня Сулеменко
2019-10-05 08:51:07
Прави ми впечатление, че много от предложенията са съвсем общи - например: "да се правят референдуми", "да се взема мнението на хората" и др. Мисля, че е важно препоръките да са конкретни - как да активизираме общността, за да участва в обсъждането на местните проблеми, как да се формулират исканията към местната власт, така, че те да достигнат до Общински съвет...
Марина Великова
2019-10-04 11:01:21
Важно е да се помисли за цялостната визия на града ни. Да се направи план по области /образование, здравеопазване, транспорт, инфраструктура и др./, който да се изпълнява последователно. Хубаво е, че се изграждат нови места за отдих и детски площадки, но според мен има доста по-важни неща, които трябва да се направят. Приоритетите на властта, не винаги са приоритети на гражданите.н
Невена Богднова
2019-10-04 09:10:13
Има толкова неизпълнени обещания - за съжаление. "Новата" болница се руши, младите хора напускат града ни, защото се оказва непривлекателен за тях - без възможност за реализация. Добре е да се помисли за клон на един престижен университет в града ни.
М. Петрова
2019-10-04 09:07:21
Да бъдат назначавани квалифицирани служители, с подходящото образование, които съвестно и отговорно ще си вършат служебните задължения.
Галя Атанасова
2019-10-04 08:58:09
Важно е да има идеи и предложения от гражданите, но без обратна връзка се губи смисълът. Трябва да има обрана връзка, че тези предложения са прегледани и взети под внимание - в противен случай остава "глас в пустиня" и гражданите се обезверяват - остават пасивни, защото не вярват, че ще бъдат чути.
Полина Недева
2019-10-04 08:39:00
Е, те сега кандидатите лесно могат да обещаят всичко, но дали като вземат властта ще го изпълняват?
<< 6 7 8 9 10 11 12 13
angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието