Към съдържанието
меню

ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
Платформа за гражданско участие
Тази дейност е насочена към всички целеви групи по проекта, като същевременно е отворена и за по-широк кръг граждани от област Ямбол, които не са попаднали пряко в нашите дейности по проекта, но се интересуват от неговата проблематика и имат отношение към повдигнатите въпроси.
Публикувано от АНПОРТ - 1/8/2019
Конкретните цели на дейността са:
- Повишаване на обществената осведоменост в област Ямбол, относно възможностите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики.
- Подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики реализирани от 5 общински администрации и една областна администрация;
- Представяне и популяризиране на добри практики, свързани с подобряване на гражданското
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики;
- Създаване на механизми и инструментариум за гражданско участие в процесите на вземане на решения от изпълнителната власт в област Ямбол.
Конкретните цели на тази дейност съответстват на общите цели на процедурата като:
- Открито и отговорно управление – управляващите ще получават обратна връзка от местните
граждани за резултатите от тяхната дейност;
- Отправяне на препоръки – ползвателите на уеб платформата ще имат възможност да отправят своите препоръки и предложения към местните администрации, които ще бъдат обработвани и предвижвани от екипа на проекта до съответните адресати.
125 коментари
Рейтинг: 11254.3/5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>
Антон Георгиев
2020-03-25 07:34:56
Сега ще си проличи кои са истински отговорните политици и как се справят с кризисни ситуации. Да видим местните управляващи как ще реагират в тези опасни времена.
Полина Недева
2020-03-23 18:31:05
Положението с разпространението на корона вируса става много сериозно. Има призив на кмета на Община Ямбол във връзка с извънредната епидемична обстановка в България. Най-важното в момента е да бъдем спокойни, разумни, дисциплинирани в спазване на здравните правила и препоръки и отговорни към себе си и останалите.
Борислав Апостолов
2020-03-23 18:25:56
Може да се запознаете с проекта на нова Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол, който е качен на сайта на общината. До 16 март гражданите могат да изразят позицията си за предложените разпоредби. В мотивите е посочено, че се предлага напълно актуализирана наредба, защото има необходимост от по-ясно регламентиране на обществените отношения за осигуряване на спокойствието на гражданите, създаване на превенция за нарушаването на обществения ред. Друга цел на наредбата е оптимизиране на организацията и реда на търговската дейност. Моля бъдете активни докато се обсъжда, за да няма изненади, след приемането й от Общински съвет.
Живко Цирков
2020-03-23 18:17:50
Уважаеми колеги и съфорумници, във връзка с много запитвания за това какво стана с направените предложения и препоръки, ви информирам за следното. При изпълнение на проект „Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация“, целевите групи и отделни граждани направиха множество предложения и препоръки за подобряване на работата на областната администрация и на 5-те местни общини. След много обсъждания и прецизиране, нашият екип формулира общо 42 предложения, които бяха входирани в съответните институции на 12.12.2019 г. Тъй като до този момент няма отговори, на 05.03.2020 г. отправихме нови писма до ръководителите на 6-те институции, в които поставям акцент, че „на основание на Чл. 118. (1) от Административнопроцесуалния кодекс и на другите разпоредби в АПК, желая да ни информирате за взетите от Вас решения относно направените предложения“.
В случай, че получим отговор/и, ще известим своевременно потребителите на Гражданската платформа.
Живко Цирков
Сотир Ст.
2020-03-23 17:55:32
Започват вече и съкращенията - с близо 36 щата е намалена числеността на персонала в бюджета на община Ямбол за 2020 г. През тази година числеността е 657 щата, докато през 2019 г. е била 693 щата.
Станимир
2020-03-23 17:50:29
Общинските съветници приеха с 33 гласа „за“ и един „въздържал се“ бюджетът на община Ямбол за 2020 година. Общината ще разполага с 65 169 453 лв., след като приходната част на бюджета беше намалена с 40 000 лв. заради намалените наполовина такси за детски ясли. Щом като са толкова „единодушни“, значи всичко ще бъде ОК?!
Илиян Балабанов
2020-03-23 17:44:28
Най-после спряха безполезното съперничество и Общините Ямбол и „Тунджа“ отново обединяват сили заедно да организират Международния маскараден фестивал “Кукерландия”. По този начин се слага край на прекъсването на 19-годишната традиция, тъй като през 2019 г. предното ръководство на община Ямбол взе решение да организира 20-то юбилейно издание на празника самостоятелно.
Тигъра
2020-03-23 17:38:09
Да, така е, не може да ги накараш насила да раждат, но може да бъдат поощрявани и подпомагани по някакъв начин. Но за това е необходима цялостна политика. И като я няма на национално ниво, може да се направи на местно. Я вижте какво прави Орбан в Унгария.
Снежана
2020-03-23 17:33:24
Тигъра, и какво може да се направи по този въпрос – това си е доброволен акт и отговорност на семейните двойки. Не можеш да ги накараш насила да раждат. Вие имате ли някакви предложения?
Тигъра
2020-03-23 17:28:31
Все по-негативна е тенденцията за намаляване броя на новородените деца в Община Ямбол. През 2019 година в дирекция „Регистрация и гражданско състояние“ на Общината са съставени 490 акта за раждане – 280 бебета са родени в Ямбол, а 210 са родените в чужбина. Не трябва ли да се предприемат някакви мерки?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>
angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието